Thiết bị cắt banh kết hợp dùng bơm tay

  • Thông số kĩ thuật
  • Sản phẩm liên quan
Khẩu độ mở tối đa của lưỡi cắt 80 mm
Lượng dầu yêu cầu 325 cm³
Kích thước 771 x 300 x 258 mm
Trọng lượng 20,9 kg