Cuộn dây dẫn dùng cho bơm thủy lực DHR 20

  • Thông số kĩ thuật
  • Sản phẩm liên quan
Lực cắt tối đa của thiết bị cắt S311 64,200 kg
Khẩu độ mở tối đa của thiết bị cắt S311 150 mm
Lực banh tối đa của thiết bị banh SP300 3,400-11,200 kg
Khẩu độ banh tối đa của thiết bị banh SP300 650 mm
Khoảng cách nâng tối đa của thiết bị kích R 420 575 mm
Lực nâng tối đa của thiết bị kích R 420 hành trình 1 26,600 kg
Lực nâng tối đa của thiết bị kích R 420 hành trình 2 13,300 kg