Nhà Ở Thanh Bình

Dự án: Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an

Địa điểm: Khu đô thị mới Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thanh Bình Hà Nội

Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần CONICO 3C

Gói thầu: Thi công hệ thống thông gió toàn nhà N07- B