Nhà máy xi măng Quảng Trị

   

 Tháng 08/ 2009, Công ty Cổ Phần Cơ Điện Nam Giao chính thức đạt được thỏa thuận với Chủ đầu tư- Nhà thầu chính Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng- Coma về hợp đồng Cung cấp thiết bị điện, vật liệu điện cho nhà máy Xi măng Quảng Trị- Quảng Trị. Nhờ có sự nghiên cứu, kết hợp cung cấp thiết bị kịp thời, đạt chuẩn giúp mang lại thành công lớn cho dự án