Năng lực nhân sự

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY

 CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NAM GIAO NĂM 2016

 

BỘ PHẬN

PHÒNG BAN

TRÊN ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC

CAO ĐẲNG

TRUNG CẤP

BẰNG NGHỀ

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Ban lãnh đạo

02

02

 

 

 

 

Hành chính Kế toán

 

04

01

 

 

 

Quản trị Nhân sự

 

02

01

 

 

 

Kinh doanh Vật tư

 

04

02

 

 

 

Kỹ thuật

 

10

02

 

 

 

Tổ đội thi công

 

05

10

40

50

45

Tổng cộng

02

22

16

40

50

45