Dự án Quốc tế

Dự án:           Khu phức hợp BIDV NoongTha, CHDCND Lào.

Địa điểm:      Bản NoongTha, Quận Chathabouly, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

Hạng mục:    Cung cấp, lắp đặt Hệ thống PCCC, Exits, Sự cố.

Tổng giá trị:  340.000.000 Kip.