Biệt thự Sài Đồng

     

Hướng tới đối tượng là những khác hàng cao cấp, Nam Giao phát triển mạnh mạng lưới khác hàng, kĩ năng, kĩ thuật thi công các khu nhà, biệt thự hạng sang. Mang tính thẩm mĩ, mĩ thuật cao, làm hài lòng mọi khác hàng